Skip to main content

4.1 WiFi

WiFi 1 tot WiFi 7

WiFi-standaarden werden altijd met hun IEEE-nummer benoemd. Zo krijg je IEEE 802.11g, 802.11ax, enz. In de volgorde van die naamgeving zat geen enkele logische volgorde. Daarom werd door de WiFi Alliance in 2019 met terugwerkende kracht een andere naamgeving in het leven geroepen, met een logisch op elkaar volgende nummering.

 

WiFi IEEE Introductie
WiFi 1 802.11b 1999
WiFi 2 802.11a 1999
WiFi 3 802.11g 2003
WiFi 4 802.11n 2009
WiFi 5 802.11ac 2013
WiFi 6 802.11ax 2018
WiFi 7 802.11be 2024 (?)

 

Niet alle 802.11-standaarden zijn gelinkt aan een WiFi-volgnummer. Dat werd enkel gedaan voor standaarden die commercieel verspreid werden én die technisch fundamenteel verschilden van hun voorgangers.

HaLow

HaLow is een draadloze communicatietechnologie die is ontworpen om te werken op de 900 MHz-frequentieband. Het is een onderdeel van de WiFi-standaard, ook wel bekend als IEEE 802.11ah. De naam HaLow is afgeleid van het Engelse woord "low" wat "laag" betekent, aangezien de technologie is ontworpen om te werken op een lagere frequentie dan de meeste andere WiFi-technologieën.

HaLow is specifiek ontworpen om te werken in omgevingen met weinig tot geen signaalsterkte en hoge interferentie, zoals industriële en landelijke gebieden. De technologie maakt gebruik van smalbandige modulatie, wat betekent dat het signaal in smalle frequentiekanalen wordt verdeeld, waardoor het minder gevoelig is voor interferentie van andere signalen. Ook kan de technologie signalen versturen over grotere afstanden dan andere WiFi-technologieën, waardoor het geschikt is voor IoT-toepassingen die gebruikmaken van draadloze sensoren en apparaten die zich op grote afstand van het netwerk bevinden.

Een belangrijk voordeel van HaLow is dat het zeer energiezuinig is. Het verbruikt veel minder energie dan andere WiFi-technologieën, waardoor het geschikt is voor IoT-apparaten die op batterijen werken en langdurig moeten kunnen functioneren zonder vervanging van de batterijen. Dit maakt HaLow ook geschikt voor toepassingen zoals slimme huishoudelijke apparaten, medische apparatuur of beveiligingssystemen.

Hoewel HaLow nog niet zo wijdverspreid is als andere WiFi-technologieën zoals 802.11ac of 802.11ax, wordt verwacht dat het in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in het Internet of Things (IoT).

Test je kennis