Skip to main content

Tips voor leerkrachten en docenten

Lesgeven over hardware en netwerken is soms een uitdaging. Deze website is er om leerkrachten en docenten te ondersteunen. Je vindt er ondersteunend leermateriaal, extra achtergrondinformatie en online oefeningen voor je leerlingen of studenten. Maak er kwistig gebruik van. Lees meer in de onderstaande tips.

Maak gebruik van het leermateriaal

Op deze website vind je bij elk hoofdstukje handig leermateriaal dat je zo kan inzetten in je les. Die vind je door in het menu "Sleutelboeken" naar het hoofdstuk te navigeren waarover u gaat lesgeven. 

Download de Powerpoint-presentatie en gebruik die in je les. Je kan die presentatie makkelijk zelf naar je hand zetten. Voeg bijkomende dia's met eigen leerinhouden toe of verwijder dia's over leerinhouden die je niet wenst. Weet dat je ook alle presentaties van een Sleutelboek in één pakket kan downloaden.

Bij de meeste onderdelen zijn werkbaden voorzien. Deze werkbladen bieden bijkomende, verdiepende opdrachten. Ze kunnen ingezet worden tijdens de les of als individuele taken thuis. De opdrachten werden zo opgesteld dat er vrij gebruik kan gemaakt worden van online bronnen. Ook AI chatbots kunnen daarbij als hulpmiddel gebruikt worden, maar zullen op zich nooit volstaan voor een volledige en correcte oplossing.

Fris je achtergrondkennis op

Geen enkele leerkracht of docent is alwetend op elk gebied. Daarom werd op de pagina's van de verschillende hoofdstukjes in elk boek bijkomende achtergrondinformatie voorzien in de vorm van filmpjes en links naar externe websites. Ze helpen je snel en doelgericht die gaten in je eigen achtergrondkennis dicht te timmeren voor je je les aanvat.

Een extra tip: je kan filmpjes ook toevoegen aan de gedownloade Powerpoints om ze in de les samen met je leerlingen of studenten te bekijken. Als je niet weet hoe dat moet, klik dan hier. Houd er wel rekening mee dat in heel wat YouTube-video's Engels wordt gesproken. Bij sommige vind je in de instellingen wel Nederlandstalige ondertitels, maar bij de meeste helaas niet. Anderzijds mag je van IT-studenten wel een basiskennis van het Engels verwachten, aangezien dit de internationale voertaal is in de ICT-wereld.

Online oefeningen

Bij elk onderdeel is een online oefening voorzien. Deze oefeningen kunnen leerlingen en studenten gebruiken om na te gaan in hoeverre zij elk onderdeel voldoende grondig hebben ingestudeerd. Maar net zo goed kan een leerkracht of docent beslissen om de oefeningen aan het einde van de les te laten maken. Zo heb je als leerkracht of docent onmiddellijk een beeld van de leerinhouden die nog minder goed gekend of begrepen werden.

Let wel: aangezien het doorgaans om meerkeuzevragen gaat, zijn deze oefeningen wellicht makkelijker dan de werkelijke evaluatie door de leerkracht of docent. Er wordt immers enkel naar feitenkennis gepeild, niet naar inzichtelijke kennis of verbanden tussen leeronderdelen. Daarom mag er verwacht worden dat de leerlingen of studenten alle vragen correct beantwoorden om er redelijk van uit te kunnen gaan dat de leerinhouden voldoende beheerst worden.

Als leerkracht of docent kan je de online oefeningen ook integreren in je eigen leeromgeving door de H5P-code in te sluiten. Hiervoor klik je onder de oefening op het linkje "Embed". Wil je de hele oefening downloaden om ze zelf aan te passen of aan te vullen? Dat kan via het linkje "Reuse". Je moet dan wel beschikken over enige kennis van H5P. Meer informatie vind je op https://h5p.org.