Skip to main content

Sleutelboeken voor nieuwe studierichtingen

Welk Sleutelboek voor welke studierichting in de modernisering van de derde graad secundair onderwijs?

De modernisering van het secundair onderwijs verloopt in chaos. En da’s nog een understatement.

Voor Nederlanders die verder willen lezen: dit is géén Belgenmop.

Na de vernietiging van de eindtermen voor de tweede graad door het Grondwettelijk Hof in juni 2022, stonden ook de nieuwe eindtermen voor de derde graad, die in de ontwerpfase zaten, op losse schroeven. Bovendien werden er op de valreep nog nieuwe studierichtingen gecreëerd. Voor heel wat vakken zijn er op dit ogenblik niet eens eindtermen of minimumdoelen, laat staan leerplannen. En de boekenlijsten voor het volgende schooljaar moeten uiterlijk in mei worden ingediend…

Tot in het late voorjaar voeren we een beetje blind. De Sleutelboeken Computerhardware en Computernetwerken vormen al vele jaren een vaste waarde in het IT-onderwijs in Vlaanderen. Ze werden de afgelopen maanden grondig geactualiseerd. We stellen dan ook trots de derde generatie Sleutelboeken voor. Maar de vraag is: kunnen ze nog wel ingezet worden in het vernieuwde secundair onderwijs in Vlaanderen?

Voor het schooljaar 2023-2024 werden een aantal nieuwe IT-studierichtingen voorgesteld. Volgens het huidige ontwerp heeft een studierichting als Bedrijfsondersteunende informaticawetenschappen geen doelstellingen in de hardware- of netwerksfeer. In studierichtingen als Mechatronica en Industriële ICT staat hardware- en netwerktechnologie helemaal in dienst van elektronica en mechanica. Voor deze studierichtingen kunnen de Sleutelboeken een interessante achtergrondbron zijn voor leerkrachten, maar zijn ze als leermateriaal voor leerlingen minder evident.

De rechtstreekse opvolger voor de oude studierichting Informaticabeheer heet nu Applicatie- en Databeheer. Ze bevat doelstellingen rond hardware en netwerken en er is ruim voldoende lestijd om die doelstellingen grondig te behandelen. Voor deze studierichting blijven de Sleutelboeken Computerhardware en Computernetwerken de referentie. Het is mogelijk dat sommige onderdelen uit de Sleutelboeken slechts optioneel hoeven behandeld te worden. Hierover zullen op de Sleutelboek-website duidelijke richtlijnen worden gepubliceerd zodra de definitieve leerplannen van de onderwijskoepels goedgekeurd zijn.

Ook voor de studierichting Informatica- en communicatiewetenschappen lijken dezelfde doelstellingen op het vlak van hardware en netwerken in de maak. Hier is wel heel wat minder lestijd voorzien, maar het lijkt erop dat hier vooral een theoretische basis moet worden gelegd en de nadruk minder ligt op praktijkwerk. Ook voor deze studierichting zijn de Sleutelboeken een logische keuze, al zullen ook hier bepaalde onderdelen als optioneel kunnen worden beschouwd, zodra de definitieve leerplannen gepubliceerd worden.

In december 2022 werd een nieuwe studierichting voorgesteld in de arbeidsmarktfinaliteit: Datacommunicatie- en netwerkinstallaties. De (voorlopige) leerplannen hiervan werden pas in het late voorjaar bekend gemaakt. Hiervoor werd een nieuw Sleutelboek in het leven geroepen: het Sleutelboek Netwerktechniek.

Voor scholen in Nederland en voor het volwassenenonderwijs verandert er natuurlijk niets. Daar kan men de vernieuwde Sleutelboeken blijven inzetten op dezelfde manier zoals men dat altijd gewoon was.