Computerwoordenboek

voice coil

Onderdeel van een luidspreker, een spoeltje waarin zich een sterke magneet bevindt. Door aan een heel hoge frequentie stroom in afwisselende richtingen door het spoeltje te sturen, wordt de magneet met dezelfde frequentie aangetrokken en afgestoten, waardoor het membraan aan het trillen gebracht wordt.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z