Computerwoordenboek

RISC

Reduced Instruction Set Computer - een computer die uitgerust is met een processor die een beperkte instructieset heeft, waardoor complexe opdrachten moeten ontleed worden in een opeenvolging van eenvoudiger opdrachten om ze te kunnen uitvoeren. De tegenhanger van RISC heet CISC.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z