Computerwoordenboek

netspanningsvervuiling

Het fenomeen dat ontstaat wanneer de spanning en de frequentie op het elektriciteitsnet niet perfect constant zijn. Dit kan veroorzaakt worden door grote verbruikers die plots in- of uitgeschakeld worden, interferenties met sterke magnetische velden en frequentiestoringen door radiozenders of lasaggregaten.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z