Computerwoordenboek

message switching

Schakeltechniek waarbij een bericht wordt opgedeeld in pakketjes, die als één bericht worden aanzien en in één geheel worden verzonden. Doorgaans verloopt die verzending niet rechtstreeks: het bericht wordt eerst van de zender naar een knooppunt gestuurd, waar het tijdelijk wordt opgeslagen (gebufferd). Pas nadat het volledige bericht ontvangen werd, wordt het doorgestuurd naar het volgende knooppunt, waar het eveneens gebufferd wordt alvorens het weer door te sturen. Bij elk knooppunt kan een controle gebeuren om na te gaan of er onderweg geen pakketjes van het bericht verloren gegaan zijn.
Ook: berichtschakeling

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z