Computerwoordenboek

link-local address

Een IP-adres dat door een computer zelf gegenereerd wordt om die bereikbaar te maken binnen het lokale netwerk, maar die geen communicatie met het internet mogelijk maakt. Bij IPv6 start dit adres met de hexadecimale waarde FE80 in de eerste groep, dan drie groepen met de waarde 0 en vervolgens het unieke computernummer van de aanvragende computer, dat doorgaans gebaseerd is op het MAC-adres. Voorbeeld: fe80::9dc8:72fa:aacd:76e2.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z