Computerwoordenboek

interface

Letterlijk: tussenschakel. Zo is een grafische kaart een interface tussen een computer en een beeldscherm. De term wordt in de computerwereld nog het meest gebruikt om het schermbeeld van een programma aan te duiden.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z