Computerwoordenboek

GPS

Afkorting voor global positioning system - een systeem waarbij door middel van (Amerikaanse) satellieten je plaats op aarde tot op enkele meters nauwkeurig kan worden bepaald. Daarvoor heb je wel een GPS-ontvanger nodig. Dat kan een apart toestel zijn of een ingebouwde GPS-module in een smartphone. Ook voertuigen worden hoe langer hoe meer met een ingebouwde GPS-ontvanger uitgerust.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z