Computerwoordenboek

DORA

Discover – offer - request - acknowledge: de vier stappen om een IP-adres te vragen aan een DHCP-server:

  1. Discover: de client stuurt een broadcast-bericht naar alle computers in het netwerk, op zoek naar een DHCP-server die een IP-adres kan toekennen.
  2. Offer: de DHCP-servers in het netwerk sturen een IP-aanbod naar de aanvragende client.
  3. Request: de client stuurt nu een IP-aanvraag naar een van de DHCP-servers terug.
  4. Acknowledge: de DHCP-server die de IP-aanvraag gekregen heeft, stuurt een bevestiging met het IP-adres en de nodige netwerkinformatie naar de client.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z