Computerwoordenboek

DirectX

Een ontwikkeling van Microsoft die een tussenschakel vormt tussen de stuurprogramma's van grafische en geluidskaarten enerzijds en computertoepassingen anderzijds. Vooral voor toepassingen die erg intensieve video-berekeningen vergen, is DirectX van groot belang.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z