Computerwoordenboek

data recovery

Het herstellen van gegevens die verloren zijn gegaan van een gegevensdrager, hetzij doordat ze door de gebruiker werden gewist, hetzij door een hardware-defect. Je leert meer over data recovery in hoofdstuk 10.3 van het Sleutelboek Computerhardware.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z