Computerwoordenboek

crosstalk

Een probleem bij datacommunicatie waarbij het signaal van de ene kabel de andere beïnvloedt indien de twee kabels tegen elkaar aan liggen. Soms wordt dit wel eens voorgesteld alsof het signaal van de ene kabel volledig wordt overgenomen door de andere, maar dit klopt niet. Wel leidt crosstalk tot een vervorming van het signaal, wat bij overdracht van digitale gegevens tot gegevensverlies leidt.

0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z